Veščine coachinga za vodje 2010
(VCV 2010)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Spletna učilnica za vodje.

Ta predmet zahteva ključ za vpis